• تابلو اسامی معابر 33*80تابلو اسامی معابر 33*80

    تابلو اسامی معابر ۳۳*۸۰

    این تابلو ها به عنوان تابلوهای اسامی معابر وظیفه نام گذاری معابر های شهری و سهم به سزایی در تسهیل و روان شدن ترافیک را برعهده دارد . تابلوهای مذکور با استقامت و کیفیت فوق العاده بالایی تولید شده و از ویژگی های مهم آن استفاده از شبرنگ EGP و رنگ الکترواستاتیک و زه وار آلومینیوم تابلوها میباشد.این تابلو در انواع نصب بر روی پایه و بصورت دیوارکوب ساخته می شود .که در نوع دیوارکوب آن فاقد زوار آلومینیومی می باشد.
  • تابلو اسامی معابر 35*90تابلو اسامی معابر 35*90

    تابلو اسامی معابر ۳۵*۹۰

    این تابلو ها به عنوان تابلوهای اسامی معابر وظیفه نام گذاری معابر های شهری و سهم به سزایی در تسهیل و روان شدن ترافیک را برعهده دارد . تابلوهای مذکور با استقامت و کیفیت فوق العاده بالایی تولید شده و از ویژگی های مهم آن استفاده از شبرنگ EGP و رنگ الکترواستاتیک و زه وار آلومینیوم تابلوها میباشد.این تابلو در انواع نصب بر روی پایه و بصورت دیوارکوب ساخته می شود .که در نوع دیوارکوب آن فاقد زوار آلومینیومی می باشد.