• خط کشی بلوک عابر پیاده با رنگ سرد ترافیکیخط کشی بلوک عابر پیاده با رنگ سرد ترافیکی

  خط کشی بلوک عابر پیاده با رنگ سرد ترافیکی

  تجهیز ترافیک به عنوان نماینده شرکت عرف ایران که پیشتاز در زمینه های اجرای خط کشی با رنگ های ترموپلاستیک سرد ( پایه حلال ، پایه آب ، یک جزئی و چند جزئی ) و ترموپلاستیک گرم با بکارگیری ماشین آلات تمام اتوماتیک بر اساس  اصول مهندسی ترافیک فعال بوده است و خط کشی بزرگراهها ، معابر کلان شهر تهران و تعدادی از شهرستان ها را در طول بیست و اندی سال گذشته بر عهده داشته است.در مجتمع کارخانجات آن شرکت نسبت به راه اندازی کارخانه تمام اتوماتیک رنگ الکترواستاتیک اقدام شده که این کارخانه با توجه به ویژگی های خود اولین کارخانه از نوع خود در ایران است. راه اندازی این کارخانه در سرعت و کیفیت ارائه خدمات بسیار تائیر گذار بوده و اجرای رنگ الکترواستاتیک محصولات مانند سپری گاردریل ، انواع تابلو راهنمای رانندگی و پایه تابلو راهنمای رانندگی در مجاورت خط تولید تابلوها و تجهیزات ترافیکی نیز انجام می شود .اجرای خطوط اتوبوس رانی تندرو ( BRT )BRT مخفف Bus Rapid Transit به معنای سیستم اتوبوس های پرسرعت می باشد . بی . آر . تی  تلفیقی از همه روش هایی است که تاکنون برای افزایش سرعت اتوبوس ها استفاده می شود . شاید به همین دلیل است که اغلب مردم دنیا ترجیح می دهند از همان واژه اتوبوس برای اشاره به اتوبوس های سیستم بی . آر . تی  استفاده کنند . نزدیک به یک دهه از ورود اولین خط بی . آر . تی  به خیابان های پایتخت می گذرد و در این مدت بی . آر . تی  نه تنها موفق شد قابلیت های خود را به رخ بکشد بلکه توانیت تبدیل به انتخاب اول اهالی پایتخت برای انجام سفرهای درون شهری تبدیل گردد.
  در این راستا شرکت عرف ایران به عنوان تنها مجری خطوط تندرو خدمات ذیل را ارائه می نماید:
  طراحی و امکان سنجی مسیرهای تندروبرآورد تجهیزات و ملزومات خطوط تندرو

  ساخت و نصب تجهیزات و علائم ترافیکی

  نگهداری و خدمات پس از فروش

  واحد سنجش این محصول به مترطول میباشد.

 • خط کشی رنگ گرم ترافیکیخط کشی رنگ گرم ترافیکی

  خط کشی رنگ گرم ترافیکی

  تجهیز ترافیک به عنوان نماینده شرکت عرف ایران که پیشتاز در زمینه های اجرای خط کشی با رنگ های ترموپلاستیک سرد ( پایه حلال ، پایه آب ، یک جزئی و چند جزئی ) و ترموپلاستیک گرم با بکارگیری ماشین آلات تمام اتوماتیک بر اساس  اصول مهندسی ترافیک فعال بوده است و خط کشی بزرگراهها ، معابر کلان شهر تهران و تعدادی از شهرستان ها را در طول بیست و اندی سال گذشته بر عهده داشته است.در مجتمع کارخانجات آن شرکت نسبت به راه اندازی کارخانه تمام اتوماتیک رنگ الکترواستاتیک اقدام شده که این کارخانه با توجه به ویژگی های خود اولین کارخانه از نوع خود در ایران است. راه اندازی این کارخانه در سرعت و کیفیت ارائه خدمات بسیار تائیر گذار بوده و اجرای رنگ الکترواستاتیک محصولات مانند سپری گاردریل ، انواع تابلو راهنمای رانندگی و پایه تابلو راهنمای رانندگی در مجاورت خط تولید تابلوها و تجهیزات ترافیکی نیز انجام می شود .اجرای خطوط اتوبوس رانی تندرو ( BRT )BRT مخفف Bus Rapid Transit به معنای سیستم اتوبوس های پرسرعت می باشد . بی . آر . تی  تلفیقی از همه روش هایی است که تاکنون برای افزایش سرعت اتوبوس ها استفاده می شود . شاید به همین دلیل است که اغلب مردم دنیا ترجیح می دهند از همان واژه اتوبوس برای اشاره به اتوبوس های سیستم بی . آر . تی  استفاده کنند . نزدیک به یک دهه از ورود اولین خط بی . آر . تی  به خیابان های پایتخت می گذرد و در این مدت بی . آر . تی  نه تنها موفق شد قابلیت های خود را به رخ بکشد بلکه توانیت تبدیل به انتخاب اول اهالی پایتخت برای انجام سفرهای درون شهری تبدیل گردد.در این راستا شرکت عرف ایران به عنوان تنها مجری خطوط تندرو خدمات ذیل را ارائه می نماید:
  طراحی و امکان سنجی مسیرهای تندرو
  برآورد تجهیزات و ملزومات خطوط تندرو
  ساخت و نصب تجهیزات و علائم ترافیکی
  واحد سنجش این محصول به مترطول میباشد.
 • خط کشی بلوک عابر پیاده با رنگ دوجزئی ترافیکیخط کشی بلوک عابر پیاده با رنگ دوجزئی ترافیکی

  خط کشی بلوک عابر پیاده با رنگ دوجزئی ترافیکی

  تجهیز ترافیک به عنوان نماینده شرکت عرف ایران که پیشتاز در زمینه های اجرای خط کشی با رنگ های ترموپلاستیک سرد ( پایه حلال ، پایه آب ، یک جزئی و چند جزئی ) و ترموپلاستیک گرم با بکارگیری ماشین آلات تمام اتوماتیک بر اساس  اصول مهندسی ترافیک فعال بوده است و خط کشی بزرگراهها ، معابر کلان شهر تهران و تعدادی از شهرستان ها را در طول بیست و اندی سال گذشته بر عهده داشته است.در مجتمع کارخانجات آن شرکت نسبت به راه اندازی کارخانه تمام اتوماتیک رنگ الکترواستاتیک اقدام شده که این کارخانه با توجه به ویژگی های خود اولین کارخانه از نوع خود در ایران است. راه اندازی این کارخانه در سرعت و کیفیت ارائه خدمات بسیار تائیر گذار بوده و اجرای رنگ الکترواستاتیک محصولات مانند سپری گاردریل ، انواع تابلو راهنمای رانندگی و پایه تابلو راهنمای رانندگی در مجاورت خط تولید تابلوها و تجهیزات ترافیکی نیز انجام می شود .اجرای خطوط اتوبوس رانی تندرو ( BRT )BRT مخفف Bus Rapid Transit به معنای سیستم اتوبوس های پرسرعت می باشد . بی . آر . تی  تلفیقی از همه روش هایی است که تاکنون برای افزایش سرعت اتوبوس ها استفاده می شود . شاید به همین دلیل است که اغلب مردم دنیا ترجیح می دهند از همان واژه اتوبوس برای اشاره به اتوبوس های سیستم بی . آر . تی  استفاده کنند . نزدیک به یک دهه از ورود اولین خط بی . آر . تی  به خیابان های پایتخت می گذرد و در این مدت بی . آر . تی  نه تنها موفق شد قابلیت های خود را به رخ بکشد بلکه توانیت تبدیل به انتخاب اول اهالی پایتخت برای انجام سفرهای درون شهری تبدیل گردد.
  در این راستا شرکت عرف ایران به عنوان تنها مجری خطوط تندرو خدمات ذیل را ارائه می نماید:
  طراحی و امکان سنجی مسیرهای تندروبرآورد تجهیزات و ملزومات خطوط تندروساخت و نصب تجهیزات و علائم ترافیکینگهداری و خدمات پس از فروش

  واحد سنجش این محصول به مترطول میباشد.

 • خط کشی رنگ دوجزئی ترافیکیخط کشی رنگ دوجزئی ترافیکی

  خط کشی رنگ دوجزئی ترافیکی

  تجهیز ترافیک به عنوان نماینده شرکت عرف ایران که پیشتاز در زمینه های اجرای خط کشی با رنگ های ترموپلاستیک سرد ( پایه حلال ، پایه آب ، یک جزئی و چند جزئی ) و ترموپلاستیک گرم با بکارگیری ماشین آلات تمام اتوماتیک بر اساس  اصول مهندسی ترافیک فعال بوده است و خط کشی بزرگراهها ، معابر کلان شهر تهران و تعدادی از شهرستان ها را در طول بیست و اندی سال گذشته بر عهده داشته است.در مجتمع کارخانجات آن شرکت نسبت به راه اندازی کارخانه تمام اتوماتیک رنگ الکترواستاتیک اقدام شده که این کارخانه با توجه به ویژگی های خود اولین کارخانه از نوع خود در ایران است. راه اندازی این کارخانه در سرعت و کیفیت ارائه خدمات بسیار تائیر گذار بوده و اجرای رنگ الکترواستاتیک محصولات مانند سپری گاردریل ، انواع تابلو راهنمای رانندگی و پایه تابلو راهنمای رانندگی در مجاورت خط تولید تابلوها و تجهیزات ترافیکی نیز انجام می شود .اجرای خطوط اتوبوس رانی تندرو ( BRT )BRT مخفف Bus Rapid Transit به معنای سیستم اتوبوس های پرسرعت می باشد . بی . آر . تی  تلفیقی از همه روش هایی است که تاکنون برای افزایش سرعت اتوبوس ها استفاده می شود . شاید به همین دلیل است که اغلب مردم دنیا ترجیح می دهند از همان واژه اتوبوس برای اشاره به اتوبوس های سیستم بی . آر . تی  استفاده کنند . نزدیک به یک دهه از ورود اولین خط بی . آر . تی  به خیابان های پایتخت می گذرد و در این مدت بی . آر . تی  نه تنها موفق شد قابلیت های خود را به رخ بکشد بلکه توانیت تبدیل به انتخاب اول اهالی پایتخت برای انجام سفرهای درون شهری تبدیل گردد.در این راستا شرکت عرف ایران به عنوان تنها مجری خطوط تندرو خدمات ذیل را ارائه می نماید:
  طراحی و امکان سنجی مسیرهای تندرو
  برآورد تجهیزات و ملزومات خطوط تندرو
  ساخت و نصب تجهیزات و علائم ترافیکی
  واحد سنجش این محصول به مترطول میباشد.