• سازه های فلزی – دستک ایمنیسازه های فلزی – دستک ایمنی

  سازه های فلزی – دستک ایمنی

  هندریل ها دستکهایی هستند که بر روی پلها و گاردریل بویژه پرتگاهها جهت هدایت راننده به سمت حرکت جاده ها نصب می شود.این محصول با دارای بودن  شبرنگ پربازتاب خصوصا در شبها راهنمای بسیار خوبی برای رانندگان می باشد. 
 • سازه های فلزی – گاردریلسازه های فلزی – گاردریل

  سازه های فلزی – گاردریل

  گاردریل به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از انحراف خودرو و جلوگیری از احتمال سقوط در پرتگاهها یا برخورد با موانع مورد استفاده فرار می گیرد.خاصیت انعطاف پذیری نرده باعث جذب انرژی شده و به کاهش شدت تصادف می انجامد .این موانع از تیرهای فولادی گالوانیزه ساخته شده اند. پوشش روی ،  در فولاد گالوانیزه به کار برده شده در این موانع ، از خوردگی آنها در مقابل ضربات ناشی از وسایل نقلیه، در طول زمان جلوگیری می کند.طراحی و مهندسی این موانع به گونه ای است که نیازی به تعمیر و نگهداری ، تنظیم یا نقاشی ندارند. البته در صورت برخوردهای سنگین به آن، دچار تغییراتی خواهند شد که با توجه به طراحی آن، می توان با جایگزینی یک یا چند بخش کوچک و یا تعمیر سریع و ارزان قیمت، آسیب های وارده را جبران نمود.اسپیسر  گارد از ورق 2 میل گالوانیزه و به صورت w  ( دو موج ) شکل می باشد و پایه را به گاردریل متصل میکند . 
 • سازه های فلزی – پایه گاردریلسازه های فلزی – پایه گاردریل

  سازه های فلزی – پایه گاردریل

  گاردریل به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از انحراف خودرو و جلوگیری از احتمال سقوط در پرتگاهها یا برخورد با موانع مورد استفاده فرار می گیرد.خاصیت انعطاف پذیری نرده باعث جذب انرژی شده و به کاهش شدت تصادف می انجامد .این موانع از تیرهای فولادی گالوانیزه ساخته شده اند. پوشش روی ،  در فولاد گالوانیزه به کار برده شده در این موانع ، از خوردگی آنها در مقابل ضربات ناشی از وسایل نقلیه، در طول زمان جلوگیری می کند.طراحی و مهندسی این موانع به گونه ای است که نیازی به تعمیر و نگهداری ، تنظیم یا نقاشی ندارند. البته در صورت برخوردهای سنگین به آن، دچار تغییراتی خواهند شد که با توجه به طراحی آن، می توان با جایگزینی یک یا چند بخش کوچک و یا تعمیر سریع و ارزان قیمت، آسیب های وارده را جبران نمود.اسپیسر  گارد از ورق 2 میل گالوانیزه و به صورت w  ( دو موج ) شکل می باشد و پایه را به گاردریل متصل میکند . 
 • سازه های فلزی – سر سپری گاردریلسازه های فلزی – سر سپری گاردریل

  سازه های فلزی – سر سپری گاردریل

  گاردریل به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از انحراف خودرو و جلوگیری از احتمال سقوط در پرتگاهها یا برخورد با موانع مورد استفاده فرار می گیرد.خاصیت انعطاف پذیری نرده باعث جذب انرژی شده و به کاهش شدت تصادف می انجامد . در ابتدا و انتهای هر گاردریل سر سپری گاردریل قرار داده می شود تا حکم سپر را در جاده ها ایفاد ننموده و از خطرات جانی پیشگیری نماید.جنس سرسپری از فولاد ST37 ضخامت 2MM با مقاومت 2400KG/CM2 و همچنین وزن 7 کیلوگرم میباشد.
 • مانع فلزی یو شکل ارتفاع 60 سانتیمترمانع فلزی یو شکل ارتفاع 60 سانتیمتر

  مانع فلزی یو شکل ارتفاع ۶۰ سانتیمتر

  موانع ترافیکی از ابتدا تا به حال، نقش بسیار مهمی را در برقراری نظم ترافیکی و محل‌هایی که به المان‌های باز دارنده نیاز داشته‌اند، ایفا کرده‌اند. استفاده از مانع ترافیکی در محل‌های مختلف با کارایی‌های مختلف در سراسر جهان امری متداول است، رنگ این محصول در عین حال دارای درخشندگی خاصی است که در طول شب و روزهای بارانی به آسانی قابل رویت است. علاوه بر استفاده از رنگ الکترواستاتیک کوره‌ای که رنگ استانداردی است که برای موانع ترافیکی استفاده می‌شود، در مانع فلزی U شکل از شبرنگ ترافیکی نیز استفاده می‌شود که به دیده شدن آن در شب کمک می‌کند و از برخوردهای ناخواسته جلوگیری می کند. مانع فلزی U شکل قابلیت نصب با صفحه ستون و به صورت دفنی را دارد، و می‌توان طریق نصب آن را به اقتضای محلی که این مانع در آن قرار می‌گیرد، انتخاب کرد.

 • مانع فلزی یو شکل ارتفاع 90 سانتیمترمانع فلزی یو شکل ارتفاع 90 سانتیمتر

  مانع فلزی یو شکل ارتفاع ۹۰ سانتیمتر

  موانع ترافیکی از ابتدا تا به حال، نقش بسیار مهمی را در برقراری نظم ترافیکی و محل‌هایی که به المان‌های باز دارنده نیاز داشته‌اند، ایفا کرده‌اند. استفاده از مانع ترافیکی در محل‌های مختلف با کارایی‌های مختلف در سراسر جهان امری متداول است، رنگ این محصول در عین حال دارای درخشندگی خاصی است که در طول شب و روزهای بارانی به آسانی قابل رویت است. علاوه بر استفاده از رنگ الکترواستاتیک کوره‌ای که رنگ استانداردی است که برای موانع ترافیکی استفاده می‌شود، در مانع فلزی U شکل از شبرنگ ترافیکی نیز استفاده می‌شود که به دیده شدن آن در شب کمک می‌کند و از برخوردهای ناخواسته جلوگیری می کند. مانع فلزی U شکل قابلیت نصب با صفحه ستون و به صورت دفنی را دارد، و می‌توان طریق نصب آن را به اقتضای محلی که این مانع در آن قرار می‌گیرد، انتخاب کرد.

 • مانع فلزی یو شکل ارتفاع 120 سانتیمتر

  مانع فلزی یو شکل ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر

  موانع ترافیکی از ابتدا تا به حال، نقش بسیار مهمی را در برقراری نظم ترافیکی و محل‌هایی که به المان‌های باز دارنده نیاز داشته‌اند، ایفا کرده‌اند. استفاده از مانع ترافیکی در محل‌های مختلف با کارایی‌های مختلف در سراسر جهان امری متداول است، رنگ این محصول در عین حال دارای درخشندگی خاصی است که در طول شب و روزهای بارانی به آسانی قابل رویت است. علاوه بر استفاده از رنگ الکترواستاتیک کوره‌ای که رنگ استانداردی است که برای موانع ترافیکی استفاده می‌شود، در مانع فلزی U شکل از شبرنگ ترافیکی نیز استفاده می‌شود که به دیده شدن آن در شب کمک می‌کند و از برخوردهای ناخواسته جلوگیری می کند. مانع فلزی U شکل قابلیت نصب با صفحه ستون و به صورت دفنی را دارد، و می‌توان طریق نصب آن را به اقتضای محلی که این مانع در آن قرار می‌گیرد، انتخاب کرد.

 • مانع فلزی قارچی شکل

  مانع فلزی قارچی شکل

  موانع ترافیکی از ابتدا تا به حال، نقش بسیار مهمی را در برقراری نظم ترافیکی و محل‌هایی که به المان‌های باز دارنده نیاز داشته‌اند، ایفا کرده‌اند. استفاده از مانع ترافیکی در محل‌های مختلف با کارایی‌های مختلف در سراسر جهان امری متداول است، رنگ این محصول در عین حال دارای درخشندگی خاصی است که در طول شب و روزهای بارانی به آسانی قابل رویت است. علاوه بر استفاده از رنگ الکترواستاتیک کوره‌ای که رنگ استانداردی است که برای موانع ترافیکی استفاده می‌شود، در مانع فلزی قارچی شکل از شبرنگ پربازتاب نیز استفاده می‌شود که به دیده شدن آن در شب کمک می‌کند و از برخوردهای ناخواسته جلوگیری می کند. مانع فلزی قارچی شکل قابلیت نصب با صفحه ستون و به صورت دفنی را دارد، و می‌توان طریق نصب آن را به اقتضای محلی که این مانع در آن قرار می‌گیرد، انتخاب کرد.