• آژیر آمپلی فایر و بلندگوی وایرلس
 • استوانه ایمنی ۴۵ سانتیمتری

  استوانه ایمنی ، محصولی جهت کنترل سرعت، مشخص کردن حریم راهها، جداسازی و اعمال محدودیت های جاده ای می باشد . کیفیت ساخت بالا سبب گردیده فشارهای وارده بر اثر ضربه را به خوبی تحمل کرده و در برابر تغییرات و شرایط جوی بسیار مقاوم است. قرارگیری نوار های شب رنگ بر روی بدنه استوانه بازتاب نور بالایی را در شب برای رانندگان ایجاد می کند در نتیجه  از فواصل بسیار دور نیز براحتی قابل رویت می باشد.
 • استوانه ایمنی 75 سانتیمتری درجه یکاستوانه ایمنی 75 سانتیمتری درجه یک

  استوانه ایمنی ۷۵ سانتیمتری درجه یک

  استوانه ایمنی ، محصولی جهت کنترل سرعت، مشخص کردن حریم راهها، جداسازی و اعمال محدودیت های جاده ای می باشد . کیفیت ساخت بالا سبب گردیده فشارهای وارده بر اثر ضربه را به خوبی تحمل کرده و در برابر تغییرات و شرایط جوی بسیار مقاوم است. قرارگیری نوار های شب رنگ بر روی بدنه استوانه بازتاب نور بالایی را در شب برای رانندگان ایجاد می کند در نتیجه  از فواصل بسیار دور نیز براحتی قابل رویت می باشد.
 • استوانه ایمنی 75 سانتیمتری درجه دواستوانه ایمنی 75 سانتیمتری درجه دو

  استوانه ایمنی ۷۵ سانتیمتری درجه دو

  استوانه ایمنی ترافیکی ، محصولی جهت کنترل سرعت، مشخص کردن حریم راهها، جداسازی و اعمال محدودیت های جاده ای می باشد . کیفیت ساخت بالا سبب گردیده فشارهای وارده بر اثر ضربه را به خوبی تحمل کرده و در برابر تغییرات و شرایط جوی بسیار مقاوم است. قرارگیری نوار های شب رنگ بر روی بدنه استوانه بازتاب نور بالایی را در شب برای رانندگان ایجاد می کند در نتیجه  از فواصل بسیار دور نیز براحتی قابل رویت می باشد.
 • استوانه ایمنی ۱۰۰ سانتیمتری

  استوانه ایمنی ، محصولی جهت کنترل سرعت، مشخص کردن حریم راهها، جداسازی و اعمال محدودیت های جاده ای می باشد . کیفیت ساخت بالا سبب گردیده فشارهای وارده بر اثر ضربه را به خوبی تحمل کرده و در برابر تغییرات و شرایط جوی بسیار مقاوم است. قرارگیری نوار های شب رنگ بر روی بدنه استوانه بازتاب نور بالایی را در شب برای رانندگان ایجاد می کند در نتیجه  از فواصل بسیار دور نیز براحتی قابل رویت می باشد.
 • مخروط ایمنی ۴۵ سانتیمتری

  مخروط ایمنی برای نشان دادن محدوده ممنوع کوتاه مدت تردد در جاده ها و بزرگراه ها به کار می رود و ایمنی منطقه را حفظ می نماید، همچنین بازتاب بالای شبرنگ موجود بر روی مخروط ایمنی  موجب می شود از مسافتهای دور براحتی قابل مشاهده باشند.
 • مخروط ایمنی 75 سانتیمتری

  مخروط ایمنی ۷۵ سانتیمتری

  مخروط ایمنی برای نشان دادن محدوده ممنوع کوتاه مدت تردد در جاده ها و بزرگراه ها به کار می رود و ایمنی منطقه را حفظ می نماید، همچنین بازتاب بالای شبرنگ موجود بر روی مخروط ایمنی  موجب می شود از مسافتهای دور براحتی قابل مشاهده باشند.
 • مخروط ایمنی ۱۰۰سانتیمتری کف لاستیکی

  مخروط ایمنی برای نشان دادن محدوده ممنوع کوتاه مدت تردد در جاده ها و بزرگراه ها به کار می رود و ایمنی منطقه را حفظ می نماید، همچنین بازتاب بالای شبرنگ موجود بر روی مخروط ایمنی  موجب می شود از مسافتهای دور براحتی قابل مشاهده باشند.
 • چشم گربه ای پلاستیکی نگین دار یکطرفهچشم گربه ای پلاستیکی نگین دار یکطرفه

  چشم گربه ای پلاستیکی نگین دار یکطرفه

  چشم گربه ای ABS، یکی از تجهیزات ایمنی ترافیکی است. این محصول به منظور تعیین مرز معبر و محدوده رانندگی نصب شده است و با هدف انعکاس نور و برای جلب توجه رانندگان و نیز کاهش نرخ تصادفات جاده ای در شب، تولید می شود که باعث زیاد شدن دید رانندگان شده و این امر سبب می شود که در زمان درست واکنش نشان داده و از ترمز ناگهانی و خطرات احتمالی جلوگیری نماید. همچنین جنس نگین های آن از پلی کربنات بوده که از درخشندگی بالایی برخوردار است .
 • چشم گربه ای پلاستیکی نگین دار دوطرفه

  چشم گربه ای پلاستیکی نگین دار دوطرفه

  چشم گربه ای ABS، یکی از تجهیزات ایمنی ترافیکی است. این محصول به منظور تعیین مرز معبر و محدوده رانندگی نصب شده است و با هدف انعکاس نور و برای جلب توجه رانندگان و نیز کاهش نرخ تصادفات جاده ای در شب، تولید می شود که باعث زیاد شدن دید رانندگان شده و این امر سبب می شود که در زمان درست واکنش نشان داده و از ترمز ناگهانی و خطرات احتمالی جلوگیری نماید. همچنین جنس نگین های آن از پلی کربنات بوده که از درخشندگی بالایی برخوردار است .
 • آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر 80

  آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر ۸۰

  آیینه شیشه ای ترافیکی ، تصویری با کیفیت و وضوح بالا را منعکس می کنند که می توانند نقاط کور در پارکینگ ها و جاده ها را از بین ببرند و یک میدان گسترده ای از بینایی ایجاد کنند. این محصول را می توان به راحتی در جاده ها ، تقاطع ها ، ورودی ها و خروجی ها، گوشه ها ، راه پله ها ، کارخانه ها ، فروشگاه ها و مغازه ها ، مدرسه ، بیمارستان ها و مکان های مختلف نصب کرد.

 • آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر 50 ابرودار

  آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر ۵۰ ابرودار

  آیینه شیشه ای ترافیکی ، تصویری با کیفیت و وضوح بالا را منعکس می کنند که می توانند نقاط کور در پارکینگ ها و جاده ها را از بین ببرند و یک میدان گسترده ای از بینایی ایجاد کنند. این محصول را می توان به راحتی در جاده ها ، تقاطع ها ، ورودی ها و خروجی ها، گوشه ها ، راه پله ها ، کارخانه ها ، فروشگاه ها و مغازه ها ، مدرسه ، بیمارستان ها و مکان های مختلف نصب کرد.

 • آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر 60 ابرودار

  آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر ۶۰ ابرودار

  آیینه شیشه ای ترافیکی ، تصویری با کیفیت و وضوح بالا را منعکس می کنند که می توانند نقاط کور در پارکینگ ها و جاده ها را از بین ببرند و یک میدان گسترده ای از بینایی ایجاد کنند. این محصول را می توان به راحتی در جاده ها ، تقاطع ها ، ورودی ها و خروجی ها، گوشه ها ، راه پله ها ، کارخانه ها ، فروشگاه ها و مغازه ها ، مدرسه ، بیمارستان ها و مکان های مختلف نصب کرد.

 • آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر 50

  آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر ۵۰

  آیینه شیشه ای ترافیکی ، تصویری با کیفیت و وضوح بالا را منعکس می کنند که می توانند نقاط کور در پارکینگ ها و جاده ها را از بین ببرند و یک میدان گسترده ای از بینایی ایجاد کنند. این محصول را می توان به راحتی در جاده ها ، تقاطع ها ، ورودی ها و خروجی ها، گوشه ها ، راه پله ها ، کارخانه ها ، فروشگاه ها و مغازه ها ، مدرسه ، بیمارستان ها و مکان های مختلف نصب کرد.

 • آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر 60آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر 60

  آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر ۶۰

  آیینه شیشه ای ترافیکی ، تصویری با کیفیت و وضوح بالا را منعکس می کنند که می توانند نقاط کور در پارکینگ ها و جاده ها را از بین ببرند و یک میدان گسترده ای از بینایی ایجاد کنند. این محصول را می توان به راحتی در جاده ها ، تقاطع ها ، ورودی ها و خروجی ها، گوشه ها ، راه پله ها ، کارخانه ها ، فروشگاه ها و مغازه ها ، مدرسه ، بیمارستان ها و مکان های مختلف نصب کرد.

 • آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر 100آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر 100

  آیینه محدب شیشه ای ترافیکی قطر ۱۰۰

  آیینه شیشه ای ترافیکی ، تصویری با کیفیت و وضوح بالا را منعکس می کنند که می توانند نقاط کور در پارکینگ ها و جاده ها را از بین ببرند و یک میدان گسترده ای از بینایی ایجاد کنند. این محصول را می توان به راحتی در جاده ها ، تقاطع ها ، ورودی ها و خروجی ها، گوشه ها ، راه پله ها ، کارخانه ها ، فروشگاه ها و مغازه ها ، مدرسه ، بیمارستان ها و مکان های مختلف نصب کرد.

 • آیینه محدب پلی کربنات ترافیکی قطر 80آیینه محدب پلی کربنات ترافیکی قطر 80

  آیینه محدب پلی کربنات ترافیکی قطر ۸۰

  آیینه محدب پلی کربنات قطر 80 یکی از بهترین انواع آیینه های محدب می باشد که  امکان دید بهتری را برای رانندگان فراهم می کند و گستره دید بیشتری از مسیر و جاده را برای راننده ایجاد نموده و نقاط کور را برطرف می کند.  جنس  بدنه این محصول نشکن و بسیار مقاوم دارد که می تواند به راحتی تغییرات دما در طول سال و همچنین آسیب های احتمالی ناشی از قرار گرفتن در فضای آزاد را تحمل کند.

 • آیینه محدب استیل ترافیکی قطر 80

  آیینه محدب استیل ترافیکی قطر ۸۰

  آیینه محدب استیل قطر 80 یکی از انواع آیینه های محدب می باشد که تصویری با کیفیت و وضوح بالا را منعکس می کنند که برای استفاده در محیط داخلی در مکان هایی مانند پارکینگ یا انبار است که می تواند به کارکنان کمک کند تا مناطق خاصی که نقاط کور ممکن است وجود داشته باشد را مشاهده کنند .

 • حاشیه نما پلاستیکی

  حاشیه نما پلاستیکی

  جداکننده های خیابانی یا حاشیه نما ، محصولی است با کیفیت ساخت بالا و بسیار مقاوم که برای جدا کردن جاده های کم عرض، یا ایجاد جدا کننده ای ایمن در مسیرهای دو طرفه و یا برای مرزبندی معابر مورد استفاده قرار می گیرد. نصب و راه اندازی آن بسیار سریع بوده و هزینه های تعمیر و نگهداری این جداکننده ها بسیار پایین می باشد.
 • سرعتگیر پلاستیکیسرعتگیر پلاستیکی

  سرعتگیر پلاستیکی

  سرعتگیر ها نقش موثر و بسزایی در کاهش سرعت های بالا داشته و می توانند با نصب در مناطق حساس همچون مدارس، بیمارستان ها و… بسیاری از تصادفات خطرناک را به حداقل برسانند. توجه به استاندارد سرعت گیر در معابر شهری و برون شهری، مناطق ایست و بازرسی، معبر هایی که شیب بالایی دارند، بیمارستان و درمانگاه، مراکز آموزشی، مراکز خرید، مناطق مسکونی و… به میزان بالایی از سرعت خودرو ها کاسته و امنیت عابرین و سرنشینان خودرو را رقم می زنند.هر کدام از انواع سرعتگیر و سرعت کاه دارای مشخصات فنی متفاوتی هستند، که بر اساس آن مورد استفاده قرار می گیرند. به طور مثال از سرعت گیر آسفالتی و لاستیکی در مناطق گرمسیر بیشتر استفاده می گردد، یا استفاده از سرعت گیر هایی که ارتفاع بالایی دارند، در محل تردد دوچرخه و موتور سیکلت استفاده نمی شود.انواع سرعت گیر:بر حسب مشخصات ساختاری همچون ابعاد سرعت گیر، جنس تشکیل دهنده و ارتفاع، سرعت گیر ها انواع مختلفی داشته و بر حسب نوع هر یک مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرند. از جمله متداول ترین انواع سرعت گیر ها را می توان موارد زیر عنوان نمود:سرعت گیر لاستیکی : جنس سازنده این نوع از سرعتگیر ها از لاستیک درجه یک مقاوم به ضربه می باشد. در ابعاد و اندازه های گوناگون ساخته شده و به دلیل تحمل فشار فیزیکی بالا در پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.

  سرعت گیر پلاستیکی : این نوع از سرعتگیر ها از پلیمر های استاندارد ساخته می شوند و بسیار سازگار با محیط زیست و تنش های فیزیکی می باشند. از این سرعتگیر ها در معابر درون شهری و برون شهری استفاده می شود.

  سرعت گیر آسفالتی و بتنی : جنس تشکیل دهنده این گونه از تجهیزات ترافیکی از بتن، آسفالت و سنگ بوده و به همین علت نصب آن به صورت دائمی انجام پذیر است، نیازی به تعمیرات پس از نصب ندارند و می توانند در برابر عبور ماشین آلات بسیار سنگین مقاومت و دوام بالایی داشته باشند.

 • چراغ راهنمایی دوخانه LED سولارچراغ راهنمایی دوخانه LED سولار

  چراغ راهنمایی دوخانه LED سولار

  چراغ راهنمایی دوخانه سولار LED با استفاده از پنل های خورشیدی به عنوان نماد برخی از هشدارها استفاده می شوند بنابراین هیچ نیازی به استفاده از برق وجود ندارد.  این محصول شامل یک سیستم هوشمند تنظیم مصرف، باتری 12ولت  ،پانل سلول خورشیدی، فانوس چراغ راهنمایی و اتصالات مربوطه تشکیل شده است. . قطر هر ماژول 30 سانتیمتر و ابعاد چراغ  35*42*85 سانتیمتر می باشد.

 • چراغ راهنمایی سه خانه LED برقیچراغ راهنمایی سه خانه LED برقی

  چراغ راهنمایی سه خانه LED برقی

  چراغ راهنمایی سه خانه برقی  از پرکاربرد ترین ملزومات ترافیکی می باشد که هم داخل و هم خارج شهر مورد مصرف قرار می گیرد و از جنس پلی کربنات است.و مقاومت بالایی دارد و به عنوان نماد برخی از هشدارها استفاده می شوند .منبع نوری استفاده شده در چراغ چشمک زن برقی سه خانه ، LED بوده و با شدت بالایی نور را به اطراف پخش می کند و قابل استفاده در مکان های فاقد سیم کشی برق بوده و هزینه تعمیر و نگه داری پایینی دارد این محصول انرژی خود را با استفاده از باطری تعبیه شده در این محصول بدست آورده و پس از شارژ می تواند برای مدت طولانی استفاده شود.ولتاژ این چراغ با برق شهری و ولتاژ 220 ولت و فرکانس 50 هرتز می باشد.

 • چراغ راهنمایی تکخانه LED برقیچراغ راهنمایی تکخانه LED برقی

  چراغ راهنمایی تکخانه LED برقی

  چراغ راهنمایی تکخانه برقی از جنس پلی کربنات است و مقاومت بالایی دارد  و به عنوان نماد برخی از هشدارها استفاده می شوند .منبع نوری استفاده شده در چراغ چشمک زن برقی تک خانه ، LED بوده و با شدت بالایی نور را به اطراف پخش می کند و قابل استفاده در مکان های فاقد سیم کشی برق بوده و هزینه تعمیر و نگه داری پایینی دارد این محصول انرژی خود را با استفاده از باطری تعبیه شده در این محصول بدست آورده و پس از شارژ می تواند برای مدت طولانی استفاده شود.